Frivilligt arbejde i velfærdsstaten

Søren Stalk Andersen, Anne Mette Steen-Andersen, Lund Jensen, Mads Frederik, Jon Benkert Holtet & Jacob Yoon Egeskov Nossell

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektrapporten har til formål at undersøge samarbejdet mellem den frivillige og offentlige sektor. Dette bliver undersøgt gennem et casestudie af frivillige i Middelfart Kommune. Gennem et fokusgruppeinterview med otte frivillige fra denne kommune søger projektet at undersøge, hvilke muligheder og begrænsninger der kan være i et øget samarbejde mellem frivillige og den offentlige sektor. For at undersøge dette inddrages Robert Putnams teori om social kapital. Den vil blive brugt til at undersøge og diskutere resultaterne i forhold til implementeringen af målsætningerne i Den Nationale Civilsamfundsstrategi (DNC) som tilskynder et øgede brug af frivillige i den offentlige sektor. Endvidere er teorierne om crowding-in og crowding-out undersøgt og diskuteret i forhold til produktionen af social kapital og DNC - og hvorledes velfærdsstaten kan siges at påvirke de frivillige og deres sociale kapital. Rapporten konkluderer, at der er et potentiale for at inddrage frivillige i den offentlige sektor, dog kun i det omfang, at de frivillige kan fungere som et supplement til velfærdsydelserne. For meget inddragelse og for mange ansvarstunge opgaver vil have en negativ indvirkning på deres engagement i det frivillige arbejde.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jan. 2013
VejledereAnders Ejernæs

Emneord

  • Social kapital
  • Crowding in
  • Crowding out
  • Frivilligt arbejde
  • Velfærdsstaten
  • Civilsamfund
  • Samarbejde