Frivillighed i Mellemfolkeligt Samvirke - om at indgå i den konkrete sammenhæng

Martin Hell, Christian S. S. Andreasen, Mikkel Gottlieb, Mads S. Helledie, Anders B. Ørbæk & Mads Bjerregaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Frivillighed i Mellemfolkelig Samvirke - om at indgå i den konkrete sammenhæng Denne projektrapport omhandler frivillighed i udviklingsorganisationen Mellemfolkeligt Samvirke (MS), og undersøger hvorledes MS bør forholde sig i arbejdet med frivillige. Der tages udgangspunkt i et phronetisk casestudie af frivilligkulturen i MS, for at klarlægge samspillet mellem MS og de frivillige, samt hvilke sociologiske og organisatoriske problematikker der er forbundet med den nuværende adfærd i MS. På baggrund af analysen konkluderes der, at der er opstået en frivilligkultur med divergerende værdier og agency, imellem MS og de frivillige. Diskussionen omhandler deraf hvorledes MS bør forholde sig til den fremtidige frivilligkultur. Ud fra denne diskussion kan det konkluderes, at MS i højere grad skal inddrage de frivillige i deres daglige arbejde, tildele de frivillige mere anerkendelse og ejerskab i kampagnearbejdet samt tilpasse graden af de frivilliges ansvar – hvorved der skabes en ikke-restriktiv fastholdelsesmekanisme. // Volunteerism in Mellemfolkeligt Samvirke - to engage in the specific context This scientific paper addresses the voluntariness of the development organization Mellemfolkeligt Samvirke (MS), and examines how MS should interact with the volunteers. The research approach is based on a phronetic case study of the voluntary culture of MS, in order to clarify the interaction between MS and the volunteers, as well as the sociological and organizational consequences associated with the current behavior in MS. The analysis concludes the emergence of a voluntary culture of divergent values and agency between MS and the volunteers. The core of the discussion addresses how MS should respond to the consequences and the future voluntary culture. Based on the discussion we are able to concluded that MS increasingly should involve volunteers in their daily work, assign the volunteers more recognition and ownership in the campaign work, and gradually adjust the level of the volunteers' responsibility – by that creating a non-restrictive restraint mechanism.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2012
VejledereErik Axel

Emneord

  • Agency
  • Pierre Bourdieu
  • Strukturationsteori
  • Doxa
  • Bent Flyvbjerg
  • Edgar Henry Schein
  • Phronesis
  • Anthony Giddens
  • Frivillighed
  • Habitus