Frivillighed i et højhastighedssamfund: Et casestudie om frivillighed i Børns Voksenvenner

Anders Hyldegård Vangby, Tilde Eldor, Lærke Marie Lyndelse & Ditte Bay Vestergaard Christensen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Resumé
Grundet de samfundsudviklinger, som Hartmut Rosa påpeger i sin teori om højhastighedssamfundet, undersøges der i projektet, hvorfor frivilligt arbejde prioriteres i dagens Danmark. Projektet afspejler derigennem en undren, idet der ifølge højhastighedssamfundet er en oplevelse af mangel på tid, men samtidig viser statistikken fra Frivilligrapporten, at der er en stabil udvikling i andelen af mennesker, der udfører frivilligt arbejde. Dette er således projektets afsæt, og gennem et casestudie af foreningen Børns Voksenvenner søges der svar på, hvorledes de frivillige drives og motiveres til at udføre frivil-ligt arbejde i et højhastighedssamfund.
Ved hjælp af casestudiet, teorien om højhastighedssamfundet, James Colemans begreb social kapital samt teorien om de otte motivdimensioner af Ulla Habermann bliver vores undren analyseret. Over-ordnet set udføres der frivilligt arbejde ud fra mange - og forskellige - motiver. Dog har de frivillige den ting til fælles, at de alle opnår en udefinerbar gevinst i udførelsen af frivilligt arbejde. Projektet konkluderer afslutningsvis, at denne gevinst skal ses som en modvirkning af højhastighedssamfundets tendenser. Der udføres således frivilligt arbejde i Danmark både på trods af - og i kraft af - højha-stighedssamfundet.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2018
Antal sider61
VejledereSilas Harrebye

Emneord

  • Frivillighed
  • Højhastighedssamfund