Frivilligfællesskaber

Iben Snedker Stubgaard

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Denne praktikrapport har til hensigt at sætte fokus på, hvordan man ved planlægning kan understøtte dannelsen af nye fællesskaber og en fælles identitet mellem de frivillige på Heartland Festival 2018. Rapporten har i sit teoretiske rammesæt undersøgt rammerne for frivillighed, og hvorfor man vælger at arbejde frivilligt. Derudover tager det teoretiske rammesæt udgangspunkt i, hvordan der i arbejdet med midlertidige begivenheder, såsom festivaler kan skabes nogle helt unikke rammer på baggrund af den fysiske planlægning, som kan være med til at påvirke de frivilliges oplevelse. Opgavens empiriske afsæt tager udgangspunkt i mit praktikophold hos Heartland Festival, hvor jeg gennem de sidste 5 måneder har været med til at planlægge og strukturere hele processen i arbejdet med festivalens frivillige. Opgavens metodiske afsæt tager udgangspunkt i et casestudie med blandt andet et kvalitativt interview med frivilligkoordinatoren på Heartland Festival. Grundet praktikopholdets omstændigheder vil selve rapporten tage afsæt i arbejdet med at skabe rammerne for de frivillige, hvorefter de frivilliges perspektiv først vil anskues når selve festivalen er igangsat. Dette i form af kvalitative interviews med de frivillige, som efterfølgende vil blive analyseret i henhold til opgavens analyse og diskussion. Opgaven konkluderer, at der er en stor interesse i, at være frivillig på festivalen. Dette er med til at skabe potentiale for dannelsen af nye fællesskaber blandt de frivillige, omend det endnu er ukendt hvad der driver og motivere de frivillige for at være med. I selve planlægningen og koordineringen af de frivillige er der foretaget nye tiltag, som skal være med til at forbedre rammerne for de frivillige på festivalen. De fysiske rammer skal skabe potentiale for de sociale rammer ved, at planlægge fysiske strukturer og tiltag der understøtter mødet mellem de frivillige. Således antages det, at de sociale rammer udfolder sig ved at de frivillige interagere med hinanden, og i en kombination med de fysiske rammer skaber dialog. Det er klart at det er noget som kan være en længere proces at få i gang. Det kan derfor med fordel anbefales Heartland Festival, at involvere de frivillige i processen omkring understøttelsen af dannelsen af fællesskaber, hvis man ønsker et output, der er baseret på deres ønsker og motivation. Det kræver menneskets tilstedeværelse, involvering og følelse af ejerskab før et område får sin identitet og bestemte vartegn. Festivalens vitalitet og fysiske strukturer er derfor begge enormt væsentlige som den skabende forudsætning for hinandens komplette udfoldelse. Netop derfor må alle essentielle instanser involveres således der i fællesskab fra Heartland Festivals side af kan skabes grobund for den frivilligstrategi, som det er man ønsker at have for fremtiden.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2018
Antal sider32
VejledereJonas Egmose