Friskt Blod: En kritisk analyse af kvindebilledet i reklamen #Bloodnormal

Sara Vad Dockir, Olivia Skousbøll Andersen, Jacqueline Hørup Nielsen, Cynthia Sanchez Neerbek, Emma Paulin Wandall, Mona Hatem Nasser & Laura Josephine Jensen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I denne opgave har vi undersøgt hvordan menstruationsaktivisme har påvirket den måde kvindebilledet bliver fremstillet i reklamer for menstruations-sanitetsprodukter i dag. Formålet med projektet er at kigge på den udvikling der har været inden for området, da reklamer er et udtryk for, hvilke bevægelser og diskurser der er i samfundet.

Dette har vi gjort med udgangspunkt i problemformuleringen: Hvilket kvindebillede bliver fremstillet i reklamen #Bloodnormal, og på hvilken måde udfordrer /reproducerer den tabuet om kroppen?

Måden vi har forsøgt at besvare dette på, var ved at analysere Libresses reklame #Bloodnormal fra 2017. Dette har vi gjort ved at bruge George Lakoffs framing teori og Roland Barthes semiotiske billedanalyse og hans mytebegreb.

Via analysen er vi kommet frem til, at Libresse prøver at gøre op med de tabuer og myter der er forbundet med menstruation og som er blevet genproduceret i menstruation-sanitetsprodukters reklamer i flere årtier. De får det dog gjort det på en fejlagtig måde, hvor de i deres forsøg på at gøre op med disse ting, får reproduceret negative myter om den menstruerende kvinde, og hendes krop, og derved opretholdt et fornedrende billede af kvinden.

Ud fra undersøgelsen har vi konkluderet at Libresse forsøger at gøre op med de tabuer og myter forbundet til menstruation, som hidtil har været produceret i reklamer for menstruationsartikler. Men de har udført dette fejlagtigt. I forsøget på at ændre denne stigma omkring menstruation har Libresse reproduceret og opretholdt de degraderende myter omkring menstruation og kvinder.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider58
VejledereLouise Tranekjær

Emneord

  • Menstruation
  • Kvindebillede