Frihed fra fattigdom - Frihed til forandring? En kritisk gennemgang af Danmarks udviklingsstrategi

Jonas Kjær, Stine Ardal Andersen, Lise Marie Lindholm Mikkelsen, Simon Brix Justesen & Katrine Garde

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler Danidas Udviklingsstrategi, ”Frihed Fra Fattigdom - Frihed Til Forandring” publiceret i 2010. DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) har erklæret udviklingsbistanden i krise. I den forbindelse har de fremsat en række problematikker, som vi gennem vores analyse vurderer om Danida imødekommer. Vi analyserer strategien ud fra et bredt felt af teoretikere og eksperter, med et kritisk realistisk udgangspunkt. De samfundsstrukturer vi gennem ekspertudtalelser og teorier identificerer i analysen viderebringer vi i diskussionen for at diskutere hvilke årsagssammenhænge der muligvis står til hindre for en succesfuld implementering af Danidas udviklingsstrategi. This assignment revolves around the development aid strategy published by Danida in 2010 ”Freedom from poverty – freedom to change”. The Danish Institute for International Studies (DIIS) claims the development aid to be in an international crisis, and in that aspect we evaluate how Danida plans to solve the problems. Our philosophy of social science base is critical realism and in that sense we analyze the strategy from a broad perspective of theories and experts. Through an analysis we identify structures in the society, which we in the discussion use to identify the causalities witch prevent a successful implementation of the strategy.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2010
VejlederePeter Hegelund Skriver

Emneord

  • Danida
  • udviklingsbistand