Fri abort til mænd? En undersøgelse af diskursive forståelser i debatten om juridisk abort

Christina Lund Friis, Mandeep Singh, Lisa Kasten Larsen & Troels Ziegler Ehrenreich

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette bachelorprojektet undersøger, hvilke forståelser og rationaler som fremtræder i debatten om juridisk abort. For at undersøge dette er der udarbejdet følgende problemformulering: Hvilke diskursive forståelser kommer til udtryk i den hegemoniske kamp om at definere begrebet juridisk abort? I bacheloren inddrages der avisartikler, debatindlæg og kronikker skrevet i danske medier. Herudover vil der også blive inddraget et interview med Karen Sjørup, som er kønsforsker ved Roskilde Universitet. Projektet arbejder diskursteoretisk, da genstandsfeltet omhandler hvilke diskursive forståelser, der skabes i social kontekst samt rationalerne bag disse. Projektets teoretiske ramme er derfor Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori, Judith Butlers kønsteori, Raewyn Connells teoretisering af maskulinitetsformer, Mai Heide Ottosen med den abstrakte rettighedstænkning og Michael Messners teori om maskulinitetspolitik. Disse inddrages for at undersøge de diskursive opfattelser, som udledes gennem diskursteorien.
Det konkluderes at der i debatten kæmpes, om at fastlægge en forståelse til kategorierne ansvar, barnets tarv, ligestilling samt kønsopfattelserne af kvinden og manden. Det konkluderes at kampen om ansvar, hovedsageligt omhandler ansvarstagen for graviditeten. Ligeledes kæmpes der om, hvorvidt det essentielle for barnets tarv, er en social eller biologisk relation mellem barnet og forældre. I debatten om juridisk abort bliver der kæmpet om at definere ligestilling som enten ens eller forskellige rettigheder mellem kønnene. Det bliver endvidere konkluderet, at det kvindelige køn bliver fremstillet som svagt og uskyldigt eller selvstændigt og bedragende i debatten. Ligeledes ses en kamp om, at definere maskulinitet, enten ud fra en historisk forståelse af “en rigtige mand”, eller som skabelsen af en ny og moderne forståelse af maskulinitet. I projektet konkluderes det ligeledes, at den historiske forståelse af “en rigtig mand”, som den dominerende og privilegeret, skaber en kønsblindhed for de sociale problemer, som mænd oplever i samfundet.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
Antal sider68
VejledereKenneth Reinicke

Emneord

  • juridisk abort
  • diskurs
  • ligestilling
  • køn
  • maskulinitet