Fremtidens bil kører måske på el

Emil Birk, Johan Kolstrup, Morten Lyndrup & Mathias Vang Vestergaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport omhandler muligheder for, at etablere elbilen i samfundet, som et alternativ til den konventionelle bil. Klimaproblematikken har sat fokus på en mere effektiv håndtering af energi og resurser end hidtil, og derfor også potentialet i alternative transportformer. I projektrapporten, redegøres der for teorien bag det socio-tekniske system. Denne teori bruges som redskab til at beskrive mulighederne for at etablere elbilen i det eksisterende transportsystem for bilen, og har til formål, at afklare de samfundsmæssige strukturer, der gør sig gældende for bilindustriens udvikling. Ved brug af den teoretiske begrebsramme, anskues der hvilke faktorer der påvirker det socio-tekniske systems udvikling, som en dynamisk hybrid i samfundet. Igennem analysen undersøges elbilens potentielle muligheder for etablering og hvorvidt det ssocio-tekniske system, er modtagelig overfor en udvikling. Derfor omhandler projektrapporten de processer, der forekommer ved mulighederne, for innovation og udvikling, i det socio-tekniske system. Ligeledes undersøges elbilens teknologiske grundlag, og de miljømæssige fordele og ulemper, der kan give konsekvenser ved en eventuel masseproduktion af elbilen.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2008
VejledereLise Drewes & Inger Stauning

Emneord

  • elbil, innovation, bilindustri, forandringsprocesser, miljøforbedreinger