Fremme af vedvarende energi i det danske energisystem

Jamil Dawood, Hanne Halbye, Henning Jansen & Mikkel Ellung Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet beskæftiger sig med, hvordan man kan øge andelen fra vedvarende energikilder i dansk el- og varmeproduktion. Først sker en kort gennemgang af det danske energisystems opbygning samt de mål og forpligtelser, der er styrende p.t. Derefter gennemgås energiteknologierne vindenergi, biogas, biomasse, varmepumper, solenergi og geotermi, og et 'potentiale' for, hvor meget disse kan udbygges frem til 2020 fastsættes. To fremtidsscenarier for alternative og mere vedvarende energimiks i 2020 konstrueres. Til sidst diskuteres hvilke virkemidler, stat og myndigheder kan benytte til at fremme disse udviklinger.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2009
VejledereClaus Henrik Heinberg

Emneord

  • energimiks
  • biomasse
  • vedvarende
  • geotermi
  • energisystem
  • fortrængning
  • biogas
  • varmepumper
  • vindkraft
  • energi