Frem med de studerende?

Kristine Louise Kristensen, Laura Li-Fan Hald Gundfelt & Ditte Bay Vestergaard Christensen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt har søgt at belyse, hvordan unge studerende på Roskilde universitet oplever de udfordringer, der er forbundet med deres studieliv i det konkurrencedrevne og accelererende danske samfund. Med udgangspunkt i sociologen Hartmut Rosas teori om det accelererende samfund og politolog Ove Kaj Pedersens fremstilling af konkurrencestaten, herunder fremdriftsreformen fra 2013/2015, har vi søgt at analysere de studerendes problematikker. Projektet trækker yderligere på eksisterende litteratur og statistikker om stress og pres. Empirien er indsamlet gennem kvalitative livsverdensinterviews med tre RUC-studerende samt et ekspertinterview med universitetspræsten Ulla Enevoldsen. I projektet fremgår det, at de studerende oplever en række uoverskuelige udfordringer i deres gradvis mere hektiske hverdag. De føler ikke, at de kan følge med på alle parametre og leve op til de krav, der stilles til dem i deres studieliv, og kan i sidste ende være i fare for at blive fremmedgjorte overfor dem selv.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2017
VejledereNicole Thualagant