Fredagslogik: Hvordan kan bandet "Fredagslogik" optimere processen med at nå ud til deres målgruppe?

Casper Lindtoft, Serhat Ugur Celepli, Nasir Ahmad Pirakhan & Nicklas Christiansen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Abstract – Fredagslogik

Projektopgaven om et upcoming band “Fredagslogik” har som formål at undersøge, hvordan projektledelse kan hjælpe og støtte to kunstnere med kun få ressourcer i at nå ud til deres publikum. Vi har skrevet ud fra følgende problemformulering:

Hvordan kan bandet ”Fredagslogik” optimere processen med at nå ud til deres målgruppe?

For at nå til en konklusion på dette spørgsmål har vi arbejdet med den filosofiske hermeneutik som videnskabsteoretisk udgangspunkt, hvor vi har en forforståelse af bandet ”Fredagslogik”, og forsøger at nå til større forståelse – ved at bruge den hermeneutiske cirkel.
Vi har arbejdet ud fra to hypoteser:
- At ”Fredagslogik” ikke har arbejdet projektorienteret i forhold til at få udgivet deres første EP.
- At bandmedlemmerne i ”Fredagslogik” ønsker at opnå anerkendelse for deres præstationer.
Som led i vores undersøgelse har vi foretaget og analyseret to interviews med bandmedlemmerne og en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse til en af Fredagslogiks koncerter på Roskilde Universitet, og vi har sammenlignet bandmedlemmernes arbejdsmetode indtil nu med projektlederens metode for at undersøge, om vi kunne finde grundlag for forbedringer.
Vi har brugt Axel Honneths anerkendelsesteori for at finde frem til de ting, der driver de to bandmedlemmer til at optræde og spille musik.
Ligesom vi har undersøgt og evalueret værktøjer fra projektledelse, der kan hjælpe de to bandmedlemmer, da de kun har få økonomiske ressourcer og skal udføre alle praktiske opgaver selv, og måske kunne de have brug for nogle gode styringsværktøjer.
Vi har undersøgt marketing via internettet og de sociale medier for at finde gratis eller meget billige måder at nå ud til publikum på.
Vores råd til ”Fredagslogik” er at lave en segmentering og at starte med at udvælge få segmenter, hvor promovering kan ramme hårdest, så kan de senere udvide målgruppen. Vi foreslår at bruge pull marketing over internettet, og vi mener, at det er en god ide at motivere og involvere publikum eller målgruppen i Fredagslogiks aktiviteter, så vi foreslår at lave konkurrencer med små præmier for at udnytte, at venner og fans kan dele indhold over de sociale medier. På denne måde kan ”Fredagslogik” sprede ordet omkring sig selv meget hurtigt og meget billigt – gratis reklame.

UddannelserErhvervsøkonomi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider53
VejledereJørgen Ravn Elkjær

Emneord

  • Projektledelse
  • Sociale Medier
  • Målgruppe
  • Marketing