Fravalg af screening for livmoderhalskræft

Andrea Skov Borring, Sissel Savstrup Gjedsig, Kicki Bajlum Kunert, Christina Schultz Kjeldsen & Charlotte Østergaard von Magius

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé
Denne opgave omhandler hvilke faktorer der gør sig gældende for fravalg af
livmoderhalskræftscreening for kvinder i alderen 23-49 år, set i et samfundsmæssigt perspektiv.
Vores interesse for emnet udspringer af en undren over, at der ses fald i tilslutningen på trods af, at
livmoderhalskræftscreening siden 2006 har været et gratis tilbud i Danmark. Vores motivation tager
afsæt i vores sundhedsprofessionelle baggrund. Vi finder det relevant at undersøge, hvad der ligger
til grund for, at kvinder ikke tager imod dette sygdomsforebyggende tilbud, der kan være
medvirkende til at opdage forstadier til kræft.
Vi har anvendt tre kvantitative forskningsartikler samt en kvalitativ rapport fra Kræftens
Bekæmpelse til at besvare vores problemformulering.
På baggrund af vores analyse er vi kommet frem til, at fravalget af screening er et komplekst
billede. Vi fandt ikke entydige svar, men der ses en tendens til at uddannelses- og vidensniveau,
alder, civilstatus samt psykiske og praktiske faktorer synes at have en afgørende betydning for
kvinders fravalg af livmoderhalskræftscreening. Set i lyset af vores fund fremgår det i
perspektiveringen, at der er flere nuancer i fravalget af screening og at der samtidig ligger et etisk
dilemma i screeningsdebatten.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2017
Antal sider55
VejledereAne Moltke

Emneord

  • Screening
  • Livmoderhalskræft
  • Fravalg
  • Barrierer
  • HPV
  • Sociokulturelle aspekter
  • faktorer
  • samfundsperspektiv