Framing the Arts

Mathias Bacher, Anders Therkildsen, Sascha Frisdahl, Sofie Johanne, Céline Nielsen & Mille Dueholm

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt handler om rebrandingen af Statens Museum For Kunst og om hvorvidt museet formår at indfri deres intentioner indenfor rebrandingens målsætninger. Ved brug af fokusgruppeinterview forsøger vi at afdække hvorvidt museets rebranding indfrier deres ønske om at nå ud til deres underrepræsenterede målgruppe. Med fokus på museets eksterne kommunikation, herunder den visuelle kommunikation, benytter vi analysemodellerne Corporate Identity (Birkigt & Stadler) samt Visuel Kommunikation på Websides (Lisbet Thorlacius) til analyse af det indhentede emperi. Empirien består af kvalitative forskningsinterviews samt fokusgruppeinterviews, der begge tager udgangspunkt i Steiner Kvales interviewmetode. Ud fra analyse af de forskellige interviews samt analyse af museets logo og plakat, kan man konkludere at museet ikke formår at gøre den underrepræsenterede målgruppe opmærksom på museets nye identitet, hvilket er hovedfokusområdet indenfor rebrandingen.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2012
VejledereKristine Munkgård Pedersen

Emneord

  • Corporate identity
  • Visuel identitet