Framing af positiv psykologi

Luka Dalum

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten undersøger framing af positiv psykologi gennem en kvalitativ analyse af avisartikler og videnskabelige artikler. Der tages afsæt i Entmans definition af framing, og foretages en analyse af hvordan hhv. fortalere og kritikere af positiv psykologien definerer fænomenet generelt, samt hvorledes disse positioner framer problemet, årsagen hertil samt dets betydning. Analysen viser, at kritikerne framer positiv psykologien som en endimensionel udviklingsmodel, der på arbejdsmarkedet kobles til managementlitteraturen, og som skaber en falsk fortælling om virkeligheden og skjuler magtrelationer. Fortalerne mener derimod, at positiv psykologien bidrager til forståelsen af menneskelig trivsel, og at den på arbejdsmarkedet kan skabe lykkeligere medarbejdere, økonomisk vækst og bedre arbejdsmiljø. Endeligt diskuteres det også, hvordan topiske forskydninger kan komplicere analysen af kampen om framingen af positiv psykologi.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato22 jan. 2013
VejledereNico Mouton

Emneord

  • Kvalitativ analyse
  • Retorik
  • Positiv psykologi
  • Framing
  • Entman
  • Kommunikation