Fracking og aktørerne bag

Clara Hedmann Nielsen, Nikolaj Corfitz Jensen, Vega Louise Grambye, Andreas Skovbo-Bech, Sebastian Roland Bang & Christian Storm Larsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport omhandler udvindingsmetoden hydraulisk frakturering i USA og hvordan metoden bliver påvirket af befolkningen, politikerne, virksomheder og det overordnede samfund. Empirien i rapporten er udvalgt via nøje research med henblik på relevans og troværdighed i forhold til besvarelsen af opgavens problemformulering. Den redegørende del af projektet giver læseren et overblik over frackingmetoden og de samfundsmæssige problemstillinger, som følger med - hovedsageligt i den amerikanske stat Pennsylvania. Ydermere redegør opgaven for CSR-begrebet og hvordan det kommer i spil i virksomheden Chevron. I den første del af analysen analyseres via Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse Chevrons CSR-rapport, for bl.a. at blotlægge diverse diskurser. I anden del af analyseafsnittet fokuseres der på den samfundsmæssige konsekvens, som fracking har i Pennsylvania, samt virksomheders indflydelse på den lokale frackingpolitik i sammenhæng med lobbyisme og styringsnetværk. Udover dette undersøges holdningen til fracking blandt Pennsylvanias borgere. Afsluttende diskuteres det, om frackingmetoden kan legitimeres, såvel som hvor ansvaret for miljøet kan placeres. Til slut konkluderes det, at virksomheder som Chevron benytter sig af CSR som et forsøg på at kontrollere diskursen omkring fracking, samt at der er grund til at tro at olie- og gasvirksomheder influerer lokalpolitikken gennem styringsnetværker og lobbyisme. Opgaven konkluderer derudover, at Pennsylvanias borgere finder sig i påvirkningen på lokalområderne, da deres fokus i høj grad ligger på de økonomiske fordele ved fracking og knap så meget på de miljømæssige ulemper, der også er ved opgaven.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2017
Antal sider66