Fracking med et miljøetisk natursyn

Malte Jarlgaard Hansen, Emil Boesen, Peder K. F. Nielsen, Andreas Dyreborg Martin & Casper Dannebrog Læssøe

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger hvilke miljøetiske problemstillinger, der kan rejses ved fracking i Danmark, og derved hvilke kritikpunkter som er opsat af modstandsorganisationer. Hertil er valgt et dybdeøkologisk og økocentrisk natursyn som mijøetisk vinkel. En udredning af de miljøetiske dilemmaer er diskuteret i forhold til at styrke miljømæssige indsatspunkter fra OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. Resultatet af diskussionen viser, at indsatspunkterne skal styrkes i forhold til 1) Bedre kontrol af miljømæssige skader og risici. 2) Oprettelse af beredskabsplaner for at minimere skader på økosystemet 3) Forebyggelse der hvor man kender de miljømæssige skadevirkninger. 4) Teknologisk udvikling for at forbedre miljøresultater ved fracking. Den pragmatiske anvendelse af miljøetik resulterede ikke i et entydigt svar på de forskellige dilemmaer. Projektet lægger derfor op til et videre arbejde med pragmatiseringen af miljøetik. Ligeledes kan et videre naturvidenskabeligt arbejde med de miljømæssige skader og risici være med til at løse dilemmaer ved fracking.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2015
VejledereNiels H. Jensen

Emneord

  • Fracking
  • dybdeøkologi
  • miljøfare
  • økocentrisme
  • VVM
  • etik