Fra velfærdsstat til konkurrencestat - konsekvenser for den danske borger

Matilde Zachariassen, Camilla Henriksen, Brink Natasja, Joensen Niklas & Jeanette Jonasson

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Fra velfærdsstat til konkurrencestat Denne projektrapports formål er at undersøge og forklare, hvorledes der på visse velfærdsstatslige områder kan ses at Danmark befinder sig i overgangen fra den universelle velfærdsmodel til en velfærdsstat med træk fra både den liberale og den konservative velfærdsmodel. Vi eksemplificerer denne udvikling ved at belyse specifikke ændringer i henholdsvis alderdomssikring, sygesikring og arbejdsløshedssikring. Ydermere analyserer og diskuterer vi disse ændringer med henblik på hvilke konsekvenser de har for den danske borger. From welfare-state to workfare-state The purpose of this report is to investigate in which ways one can see that the state of Denmark is transforming from the Nordic welfare model, to a state with characteristics from both the liberal and the conservative model. We do this by shedding light on specific changes in the pension, health care and unemployment system. Furthermore we analyse and discuss these changes to see what consequences they have for the citizens of Denmark

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2011

Emneord

  • Konkurrencestat