Fra vækst som løftestang til løftestang for vækst

Caroline Damsgaard Christensen & Tina Vestergaard Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med inspiration fra Foucaults genealogi analyseres vækstbegrebets udvikling og fremkomst i Danmark i perioden 1945 til starten af 70’erne. Med udgangspunkt i analysestrategien Institutionel historie foretages der en diskursanalyse af seks udvalgte dokumenter fra perioden. To af Socialdemokratierts arbejdsprogrammer hhv. ’Fremtidens Danmark’ fra 1945 og ’Det nye samfund’ fra 1969, to økonomiske lærebøger fra 1962 og 1972, benyttet ved Københavns Universitet, en disputats om vækstmodeller fra 1966 og en kritisk debatbog fra 1969. Analyseresultaterne diskuteres herefter i forhold til nutidens opfattelse af vækst med henblik på at identificere diskontinuiteter og kontinuiteter de tre perioder imellem.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato24 jun. 2013
VejledereOle Erik Hansen

Emneord

  • Vækst
  • Foucault