Fra non-place til living-place

Maria Chas Madsen, Mia Søndergaard Bock & Amalie Rørbæk

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne rapport vil vi undersøge, hvordan man gennem et sæt guidelines, integrerer et busstoppested i det omkringliggende byrum, og hvordan man samtidig kan påvirke passagerernes oplevelse af tid i en positiv retning. For at finde ud af dette, har vi undersøgt, hvorledes man kan forstå bustoppestedet i et byplanlægningsperspektiv, samt hvorledes passagerne opfatter tiden ved stoppestedet. Vores teori er baseret på blandt andet teoretikerne Marc Augé, John Urry og Henri Lefebvre, samt materiale fra Københavns Kommune omhandlende københavnske busstoppesteder. Dette har vi anvendt til at kortlægge, hvorledes stoppestederne er konstruerede, og hvordan de kan konstrueres. Samtidig har vi gennem en survey og en række interviews inddraget brugerne af busnetværket. Dernæst har vi analyseret os frem til et sæt designguidelines, som kan være med til at forbedre stoppestederne i forhold til integration i byrummet og ventetidsoplevelsen. Afslutningsvis kan vi konkludere at dette sæt guidelines i højere grad kan indfri passagerernes behov, da disse guidelines beror på brugerinddragelse, i modsætning til Københavns Kommunes design.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2013
VejledereCharlotte Grum

Emneord

  • non-place
  • Byrum