Fra kamp til konsensus - en analyse af udviklingen i dansk politik

Jannie B Andersen, Joe M G Berge, Lotte Galløe, Anders S Johansen & Andreas H Krogh

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Projektrapporten undersøger, hvad udviklingen til det senmoderne samfund har betydet for de danske vælgeres stemmeafgivning, og hvilke konsekvenser forandringerne har haft for Venstre og Socialdemokratiets positioneringer i det politiske spektrum og for højrepopulismen i dansk politik. Individualisering, aftraditionalisering, øget refleksivitet og globalisering har påvirket vælgernes partitilhørsforhold og politiske prioriteringer og dermed medført ændrede vilkår for de politiske partier. Den øgede sociale mobilitet i samfundet har bevirket, at båndet mellem de socio-økonomiske klasser og de respektive partier er svækket markant, og de gamle klassepartier søger at bevare vælgertilslutningen ved nu at føre populistisk politik. Dette har ført til stigende konsensus og endvidere betydet øget højrepopulismen i form af Dansk Folkepartis fremgang. I rapporten redegøres for Anthony Giddens’ Den tredje vej og Chantal Mouffes kritik af konsensusdemokratiet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • Konsensus
  • Dansk politik
  • Senmoderne
  • Den tredje vej
  • Ronald Inglehart
  • Højrepopulisme
  • Anthony Giddens
  • Chantal Mouffe
  • Vælgeradfærd