Fra kald til fald... i ansøgningerne til sygeplejefaget

Aske Severin Juul Christiansen, Jakob Frederik Juel Laursen, Miriam Bernhardt, Line Bjørg Valvik Thaarup, Josefine Nejstgaard & Louise Aaris Kønigsfeldt

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Fra kald til fald... i ansøgningerne til sygeplejefaget - Vi oplever i øjeblikket en generel rekrutteringskrise, til relationsprofessionerne, i den danske velfærdsstat. Dette må ses som et problem, da disse professioner er en del af fundamentet i den danske velfærdsstat, defineret ud fra den socialdemokratiske velfærdsstatsmodel. Med udgangspunkt i sygeplejefaget belyses, hvori rekrutteringskrisens grundlag består, og hvilke problemer en eventuel løsning skal behandle. Hertil inddrages økonomisk teori om økonomisk arbejdsincitament og rational choice. Derudover anvendes mere omfattende sociologisk teori om velfærdsstatsmodeller, McDonaldisering af samfundet, anerkendelse, solidaritet og professionel commitment. From calling to fall... in applications to the nursing profession - We are currently experiencing a regular recruitment crisis to the relation professions in the Danish welfare state. This must be seen as a problem, because these professions must be seen as a part of the foundation in the Danish welfare state, defined by the social democratic welfare state model. With an analysis of the nursing profession, it is discussed where the primal problems of the recruitment crisis lies, and what a possible solution should concern. To do this economical theory concerning economical work motivation and rational choice is analyzed. Furthermore an analysis of a broader spectrum of sociological theory is used, concerning welfare state models, McDonaldization of society, recognition, solidarity and professional commitment.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato22 jun. 2009
VejledereAnnette Bilfeldt

Emneord

  • Solidaritet
  • rekrutteringskrise
  • sygeplejerske
  • Anerkendelse
  • Rationalitet
  • McDonaldisering