Fra indsat til udsat

Kathrine Aastrup Jørgensen, Emilie Hagemann-Nielsen, Freja Ravn Clausen & Freja Fobian Oggesen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt er en undersøgelse af, hvordan det er for tidligere straffede at vende tilbage til samfundet efter endt afsoning. I projektet undersøges det, hvilke faktorer der spiller ind for, at en vellykket resocialisering lykkes for de tidligere straffede. Undersøgelsen gør brug af Howard Beckers stemplingsteori, Erving Goffmans teori om stigma samt Axel Honneths teori om anerkendelse. De tre teorier bruges i samspil, for at give en forståelse af, hvilke faktorer der spiller ind for, at de tidligere straffede føler sig som en integreret del af samfundet igen.
Med afsæt i det videnskabsteoretiske udgangspunkt, hermeneutik, er der valgt en kvalitativ tilgang til besvarelse af problemformuleringen. Yderligere er der udarbejdet tre arbejdsspørgsmål, der understøtter problemformuleringen. Førstehåndshåndsempirien udgør fem kvalitative interviews. De fire interviews er med tidligere straffede, det sidste interview er et ekspertinterview med en socialpædagog, der arbejder med kriminalitetstruede unge. Der er yderligere inddraget andenhåndsempiri i form af artikler, statistikker samt rapporter. Dette er udvalgt til at understøtte den valgte problemstilling, samt for at kontekstualisere feltet.
Konklusionen for undersøgelsen er, at der er flere faktorer, der spiller ind, når en tidligere straffet skal resocialiseres og vende tilbage som en integreret del af samfundet igen. En af de store udfordringer for respondenterne er at finde et job efter løsladelsen. Yderligere er de sociale relationer af stor betydning for, at de tidligere straffede føler sig som en del af samfundet igen. Der er således flere faktorer, der spiller ind for, at de tidligere straffede føler sig anerkendte og ligeværdige med det resterende samfund.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider56
VejledereSusanne Klausen

Emneord

  • resocialisering
  • fængsel
  • kriminalitet
  • kriminalitetstruet
  • ungdom
  • stigma
  • stempling
  • anerkendelse
  • handleplaner