Fra historien til historier – en undersøgelse af Nationalmuseets kulturhistoriske oversigtsudstilling "Danmarkshistorier 1660-2000" fra konstruktion til realisering

Stine Holte Jensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialeafhandlingen undersøger, om der i planlægningen og realiseringen af Nationalmuseets permanente kulturhistoriske oversigtsudstilling, ”Danmarkshistorier 1660-2000”, fremkommer tegn på brud i forhold til at formidle den moderne Danmarkshistorie ud fra en traditionel national kulturhistorisk udstillingsramme. Specialet diskuterer dels en række genre- og erkendelsesmæssige problemstillinger omkring den kulturhistoriske udstilling og den faghistoriske Danmarkshistoriegenre fremkommet ud fra postmoderne og post-nationale tendenser. Og diskuterer dels udstillingen i en erindringspolitisk optik ud fra nutidens strømninger inden for den kulturpolitiske debat omkring brugen af Danmarkshistorien.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jul. 2006
VejledereAnette Elisabeth Warring

Emneord

  • Post-national
  • Kulturpolitik
  • Museumsformidling
  • Postmodernitet
  • Danmarkshistorie
  • Historiografi
  • Udstillingsanalyse
  • Erindringspolitik