Fra bladhus til mediehus

Thea Pedersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Med afsæt i den nye medievirkelighed, der rummer nøgleord som mediekonvergens, platforme og brugere i stedet for læsere er omdrejningspunktet for dette speciale en undersøgelse af det tværmediale samarbejde mellem net- og avisredaktionen på Ekstra Bladet. Formiddagsavisen udkommer ikke kun på print men også digitalt, og forandringerne i mediebilledet eksternt medfører store forandringer internt. Men års fysisk og faglig adskillelse mellem de to platforme har udviklet to forskellige kulturer på Ekstra Bladet. Dette speciale fokuserer på, hvordan samarbejdet mellem print- og onlineredaktionen udspiller sig i hverdagen og hvilke konkrete problemstillinger, medarbejderne står overfor i overgangen fra bladhus til mediehus; Hvilke konkurrenceparametre styrer de to redaktioners samarbejde, og hvilke kulturelle og faglige aspekter ligger til grund for denne kollegakonkurrence? Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige redaktionelle medarbejdere på Ekstra Bladet samt elleve kvalitative interviews med personer – journalister, jourhavende og avismagere fra henholdsvis net og avis - som har været involveret i tre udvalgte hovedhistorier, der har præget empiriperioden. Empirien afspejler medarbejdernes erfaring og holdning til det daglige konkrete samarbejde – eller mangel på samme – samt det mere generelle samarbejde samt holdningen til den kommende fysiske integration mellem net og avis i det nye newsroom. Teoretisk benytter specialet sig af forskning omkring mediekonvergens og om de redaktionelle processer, vaner og rutiner, som regerer i nyhedsrummet, og som styrer konkurrencen blandt journalistkollegerne. Den teoretiske ramme udgøres primært af Michael Shudson, Ida Schultz, Michael Deuze og Jeremy Tunstall. Specialet konkluderer, at der på trods eksisterer et samarbejde blandt kollegerne på net- og avisredaktionen på Ekstra Bladet, men at det langt fra er optimalt. Dette skyldes både et grundlæggende manglende kendskab til de respektive platformes præmisser samt nye og ukendte arbejdsgange og rutiner, der ikke er indarbejdet på medarbejdernes rygsøjle. Men optimeringen af samarbejdet skyldes ikke mindst medarbejdernes opfattelse af hinandens faglige status og et styrende konkurrence-gen for ikke at miste fagligt terræn i nyhedsrummet.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 apr. 2008

Emneord

  • Mediekonvergens, kollegakonkurrence, tværmedialt samarbejde, print- og onlineredaktioner, redaktionelle processer og rutiner
  • Ekstra Bladet