Fra biospand til biogas - et studie af Frederiksbergs madaffaldsordning med borgeren i centrum: et studie af Frederiksbergs madaffaldsordning med borgeren i centrum

Sune Hundborg

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Følgende rapport har til formål at undersøge hvilket potentiale der er for at øge borgernes viden om madaffaldssortering på Frederiksberg og hvordan information om madaffaldsordningen kan bidrage til at sikre at der også fremover sker en korrekt madaffaldssortering, særligt i takt med en årlig befolkningsudskiftning i kommunen på 15 %.
Kvalitative interviews bidrager til en systemkortlægning af madaffaldets vej fra input til output og bidrager ligeledes til at belyse borgeren som aktør i systemet. Kvantitative spørgeskemaer undersøger to grupper af borgere; borgere bosat på tidspunktet for implementering af ordningen og borgere tilflyttet efter implementeringen. Teorien om cirkulær økonomi omkranser projektet og understreger vigtigheden af at tænke systemisk, når madaffald bliver til en ressource, som et positivt bidrag til miljø- og klimaudfordringer.
Afslutningsvist illustrerer story-board en informationsvideo der skal formidle viden om madaffaldsordningen til borgerne på Frederiksberg.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2019
Antal sider29
VejledereCristina C. Landt

Emneord

  • Madaffald, KOD, bioorganisk, biospand, biocontainer, biogas, biomasse, borgerinddragelse