Fotoinhibering hos vandplanter

Andreas Møller-Nybye

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

På trods af kulstofkoncentrationer på op til 10 mM står akvatiske planter overfor kulstofbegrænsende forhold. Dette skyldes opbygningen af et tykt grænselag af stillestående vand omkring planternes blade og, at diffusionen af CO2 er 10.000 gange langsommere i vand end i luft. Kulstofbegrænsning kan føre til fotoinhibering. I dette studie bliver effekten af varierende kulstofkoncentration på fotosyntese og fotoinhibering undersøgt. Tre fysiologisk forskellige planter udsættes for en høj eller en lav CO2-koncentration. De tre planter er: Callitriche cophocarpa, en C3-plante, Elodea canadensis, en bikarbonat-bruger og Crassula helmsii, der benytter CAM-fotosyntese. Effekten af CO2-koncentrationen blev vurderet ved måling af fotosynteseraten, fluorscens målinger (FV/FM) og enzymaktiviteten af superoxid dismutase og ascorbat peroxidase. Resultaterne vister, at planterne der havde stået ved lav CO2-koncentrationer havde en tendes til at have lavere fotosyntesekapacitet. Målingerne af FV/FM indikerede tilgengæld, at Elodea og Callitriche ved høj CO2-koncentration var mest fotoinhiberede. Denne uoverenstemmelse opstod pga. en måleteknisk artefakt. Målinger af malat-puljerne i Crassula indikerede, at Crassula undgår fotoinhibering ved at benytte CAM-fotosyntese, ved kulstofbegrænsende forhold.

UddannelserMiljøbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 dec. 2011
VejledereSøren Laurentius Nielsen

Emneord

  • Fotoinhibering
  • cophocarpa
  • Callitriche
  • kulstoftilgængelighed
  • Helmsii
  • canadensis
  • Elodea
  • Crassula