Forumteater, hånddukker og børns sociale relationer i daginstitutioner

Tine Kjærbye

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

RESUME
Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan man ved at inddrage elementer fra forumteater med konkreter i form af hånddukker kan udvikle en metode til at styrke børns sociale relationer i daginstitutioner. Tanken er, at skabes der et psykisk miljø i børnegrupperne, vil der ikke være grobund for ekskluderende adfærd og mobning blandt børnene.
Det teoretiske udgangspunkt er John Deweys teorier om erfaringspædagogik, kombineret med Etienne Wenger og Jean Laves idéer om praksisfællesskaber og situeret Augusto Boals idéer om forumteateret læring og hjerneforsker Kjeld Fredens argumenter for et enaktivt syn på læring. Sammen med, dannes et teoretisk ståsted, hvorigennem det empiriske materiale analyseres.
Dette empiriske materiale er indsamlet som deltagerobservationer gjort på en studietur til Norge. Her har forfatteren observeret Live Herheim arbejde med sin metode, hvor hun på børnemøder i norske børnehaver, kombinerer otte hånddukker med forumteater, med det formål at styrke børnenes sociale relationer og forebygge mobning.
Til sidst konkluderes det, at forumteater og hånddukker kan styrke børns sociale relationer i daginstitutioner, men vigtigheden af en fast struktur for at børnene kan blive trygge ved formen på børnemøderne. Når børnene kender formen, kan man eksperimentere med at lade dem styre en eller flere dukker sammen med den voksne dukkefører. Dette greb er med til at underbygge den kropslige læring og erfaringsdannelse med henblik på at lære at løse konflikter på en konstruktiv måde og dermed styrke de sociale relationer.
I perspektiveringen gives der bud på, hvordan man eventuelt kan arbejde videre med metoden, og der peges på, at der er potentiale for videre forskning. Dette kunne gøres med følgeforskning over en længere periode i danske daginstitutioner, hvor formålet er at undersøge læringspotentialet for en pædagogisk metode, der kombinerer forumteater med hånddukker med det formål at styrke børns sociale relationer i daginstitutioner.
Desuden peges der på, at hvis Live Herheims metode skal implementeres i Danmark, vil det være interessant at udfordre nogle af de elementer, der er centrale i metoden, nemlig brugen af det samme rum til brug ved børnemøder. Kjeld Fredens argumenterer for, at hukommelsen er kropslig og knyttet til steder, hvorfor det kunne være interessant Flytte børnemøderne andre steder hen i institutionen. På den måde kan man trække på børnenes kropslige erfaringer der, hvor konflikter ofte opstår.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2020
Antal sider70
VejlederePernille Welent Sørensen

Emneord

  • Forumteater
  • Sociale relationer
  • Daginstitutioner
  • Mobning
  • Mobbeforebygning
  • Æstetisk læring
  • Børn
  • John Dewey
  • Kjeld Fredens
  • Etienne Wenger