Fortællende Journalistik - Virkelighedens iscenesættere og de fiktive facts

Tanja Blicher, Martin Hahn, Stine Hansen, Kathrine Harvey, Emile Madsen Vinge & Camilla Nielsen Stokholm

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

# Opgaven gør rede for, hvordan fiktive virkemidler anvendes og fungerer i faktaformidlingen. Hertil foretages en gennemgang af Fortællende Journalistik (FJ) på to planer. Første del af rapporten præsenterer baggrunden for FJ samt en redegørelse for journalisterne Linda Dalviken og Mikkel Hviids opstillede kriterier for FJ. Dernæst følger en præsentation af en mere perspektiverende teori af fortællingens funktion og betydning, der inkluderer tanker om individets offerrolle i det moderne samfund. Endelig diskuteres det, hvordan virkeligheden bliver konstrueret og iscenesat igennem fortællende artikler. Til dette benyttes primært filosoffen Paul Ricœur og medieforskeren Peter Harms Larsen.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • Dalviken
  • medieteori
  • Fortællende Journalistik
  • Ricoeur
  • virkelighed
  • kommunikation