Forsigtighedsprincippet og Bisphenol A. -Undersøgelse af EU’s kriterier for forsigtighedsprincippet og vurdering af reguleringen af bisphenol A i Danmark 2010

Ida Aagaard Larsen, Sara Nissen & Jakob Mikael Espersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Den 30. marts 2010 vedtog Danmark som det første land i EU en lov, der forbyder bisphenol A (BPA) i fødevarekontaktmaterialer til 0-3-årige på baggrund af forsigtighedsprincippet (PP). Forinden havde en politisk diskussion gået på, hvorvidt der var videnskabeligt grundlag for at tage PP i brug og forbyde BPA. Formålet er at undersøge, hvilke videnskabelige kriterier der skal danne grundlag for brugen af PP, og hvorvidt disse kriterier er opfyldt i den danske regulering af BPA. Der redegøres først for de af EU-kommissionen anførte retningslinjer for brugen af PP. Vedrørende kriterier for den videnskabelige usikkerhed der bør lede til PP, henviser EU-kommissionen til European Science and Technology Observatory (ESTO). ESTO’s kriterier gennemgås udtømmende. Herefter gennemgås European Food Safety Authority’s (EFSA) eksisterende risikovurdering af BPA, samt DTU Fødevareinstituttets vurdering af nyere forsøgsresultater, der førte til den danske regulering af BPA. Dette med henblik på at analysere og vurdere, hvorvidt de videnskabelige usikkerheder omkring BPA’s effekter opfylder ESTO’s kriterier. Det konkluderes, at reguleringen af BPA lever op til EU-kommissionens og ESTO’s kriterier på nogle punkter, men ikke konsekvent. Det konkluderes ydermere, at der inden for EU’s instanser er behov for en ensretning i kriterierne for anvendelsen af PP.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2010
VejledereNiels Schrøder

Emneord

  • Bisphenol A
  • Forsigtighedsprincippet
  • ignorance
  • incertitudes
  • risikoklasse
  • risk
  • risikovurdering
  • uncertainty