Fornuft og følelse

Lea Louise Bernhardt Petersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I dette projekt tages der udgangspunkt i det tilsyneladende modsætningsfyldte forhold der ligger mellem begrebet overfor begrebet følelser samt hvad en fornuftig beslutning eller stillingtagen dermed kan siges at være. Dette ud fra en belysning af begreberne ud fra Erik Bendtsen, Jürgen Habermas og Mogens Pahuus. Ud fra disses teorier kan det udledes at rationaliteten skal deles op i den praktiske og teoretiske, hvor den praktiske indeholder et følelsesaspekt. Det udledes ud fra Habermas at følelserne i form af den dramaturgiske handlingstype har en legitim placering som handlingstype. Ud fra Pahuus nuanceres følelserne og der bliver gjort en adskillelse mellem drifter fra følelser. Til sidst vises sammenfletningen af fornuft og følelser i Bendtsen refleksionsniveauer og det konkluderes at begreberne er afhængige af hinanden i forhold til at skulle tage et velreflekteret valg og dermed at den umiddelbare kløft forsvinder ved et mere nuanceret kig på begreberne.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2010
VejledereErik Bendtsen

Emneord

  • fornuft
  • følelse