Formation of Personal Identity

Louise Secher, Cecilie Thulin, Juliet Miller & Maya Coulson

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract The starting point for this project was our interest in how personal identity is formed, assuming that identity is acquired, not innate. Furthermore, we were interested in whether the formation of identity changes in relation to societal changes. We commenced by using theorist George Herbert Mead to specify the relationship between identity and society. We continued with Anthony Giddens’ theory regarding the construction of identity in a postmodern world. Phenomena demonstrated in both modern and postmodern society were explored to gain an understanding of societal change. Due to our theories, we concluded that the formation of identity is a complex and interrelated process with society affecting identity, the individual affecting their own identity, and the individual affecting society. Summary Udgangspunktet for dette projekt, var vores interesse for hvordan personlig identitet skabes. Vi startede med en formodning om, at identitet er tilegnet og ikke medfødt. Ydermere var vi interesseret i om skabelsen af identitet ændrer sig i forbindelse med samfundsmæssige forandringer. Vi brugte teoretikeren George Herbert Mead for at præcisere sammenhængen mellem identitet og samfund. Derefter anvendte vi Anthony Giddens’ teori om konstruktion af identitet i en postmoderne verden. Fænomener fra både det moderne og det postmoderne samfund blev undersøgt for at opnå forståelse for ændringer i samfundet. Ved hjælp af vores teorier har vi konkluderet at skabelsen af identitet er en kompleks men sammenhængende proces, hvor samfundet påvirker identiteten, individet påvirker dets egen identitet og individet påvirker samfundet.

UddannelserBasis - International Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogEngelsk
Udgivelsesdato26 maj 2009

Emneord

  • Postmodernitet
  • Post Modernity
  • Identity
  • Identitet