Forholdet mellem minister og embedsmand - En undersøgelse af Statsløsesagen

Magnus Staugaard Bøye, Lukas Ramsøe, Anna-Katrine Harpøth Johansen, William Nordahl Axelsen & Sallie Damm

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

RESUMÉ
Dette projekt er et casestudie af Statsløsesagen fra 2011, omhandlende lovovertrædelser i sagsbehandlingen af ansøgninger fra en række statsløse 18 til 21 årige. Projektet analyserer de faktiske hændelser i sagens forløb, med et klart afsæt i Integrations- og Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech samt hendes tilhørende embedsapparat, ud fra problemformuleringen: Hvordan blev politik og administration adskilt i Statsløsesagen, og i hvilken grad er der sket en magtforskydning? Undersøgelsen bliver udarbejdet, gennem en metodisk dokumentanalyse på et empirisk grundlag der vil tage form af Statsløsekommissionens beretning fra 2015. Ud fra denne empiri søger vi, at afdække hvilke af de involverede aktører, der bærer ansvaret for, at Statsløsesagen forløb som den gjorde. Vi analyserer beretningen ud fra to teoretiske styringsparadigmer: Max Webers bureaukratimodel samt de Weberske forståelser af, hvordan embedsmænd bør agere, og New Public Management, herunder særligt resultatmåling og principal- agentprincippet.
I undersøgelsen af Statsløsesagen er vi kommet frem til, at der ikke ses en klar opdeling af politik og administration på alle områder, men at de strukturelle rammer, der fastsætter opdelingen dog er tilstedeværende. Ligeledes er vi kommet frem til, at der observeres en magtforskydning i forholdet mellem minister og embedsmand.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2016
Antal sider84
VejledereBent Eisenreich