Forestillingen om bostedet

Samal Matras Kristiansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Et ekstremt og paradigmatisk casestudie, der undersøger en række lokale politikker og forandringsprocesser i en færøsk landkommune, der i løbet af det seneste årti – på linie med andre lignende landkommuner – har ændret karakter fra at være et bygdesamfund til at blive noget der minder om en forstad. Bygderne i hovedlandets landområder er blevet en del af et omfattende pendleropland, hvor færinger i tiltagende grad vælger at bosætte sig – bl.a. som følge af de eksploderende huspriser i byerne. Der er dog forskel på hvordan de forskellige kommuner vælger at tackle den nye rolle i samfundet som bosteder, hvor bygderne traditionelt har været koncentrerede omkring industriel produktion (især fisk). Især omkring formuleringen af proaktive og sammenhængende bosætningspolitikker volder de nye forudsætninger problemer, da kommunerne tit har meget primitive administrative forhold.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereJohn Andersen & Jørgen Ole Bærenholdt

Emneord

 • Færøerne
 • Mainland
 • Locale
 • Stedsfølelse
 • Sted
 • Forestilling
 • Bygd
 • Refleksivitet
 • Bosætning
 • Offentlighed
 • Landkommune
 • Mobilitet
 • Lokalitet
 • Bosted