Forebyggelse i miljøtilsynet

Per Kjær Erichsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport tager udgangspunkt i et forslag til en ny ordning for miljøtilsyn med danske forurenende virksomheder, fremsat af Virksomhedsudvalget, et udvalg nedsat af den danske regering. Virksomhedsudvalget foreslår bl.a., at tilsynet skal differentieres efter virksomhedernes såkaldte miljøpositivitet, hvor tilstedeværelsen af miljøledelsessystemer i virksomheder skal være et af tre kriterier til afgørelse af, hvilket tilsyn der skal føres med virksomhederne. Hvis en virksomhed har et miljøledelsessystem eller på anden vis har systematik i miljøarbejdet, overholder lovgivningen og er samarbejdsvillig over for tilsynsmyndigheden, åbnes der mulighed for at lempe tilsynet med den pågældende virksomhed. En ny tilsynsvejledning er under udarbejdelse, og det forventes, at Virksomhedsudvalgets forslag vil blive fulgt i denne vejledning. I projektrapporten diskuteres det, hvorvidt indholdet i den nye tilsynsordning er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens overordnede ambition om at forebygge forurening, hvilket også er en del af formålet med den danske miljøbeskyttelseslov og reguleringsinitiativer på EU-niveau. Forebyggelse kræver, jf. teori anvendt i rapporten, at frivillige instrumenter som miljøledelse tildeles en rolle i reguleringen som et supplement til traditionel regelstyring. Spørgsmålet er imidlertid, om miljøledelsessystemer sikrer en forebyggelse af forurening, hvilket er forudsætningen for, at tilsynet kan lempes med virksomheder med sådanne systemer, uden at det får negative konsekvenser for miljøbeskyttelsen. I projektrapporten undersøges det på den baggrund, hvorvidt miljøledelsessystemer er garanti for miljøforbedringer og for forebyggelse af forurening. Endvidere problematiseres det, hvorvidt det er muligt at vurdere virksomheders miljøpositivitet, og om de foreslåede kriterier til vurdering heraf er hensigtsmæssige i bestræbelserne på at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og en forebyggelse af forurening. Denne analyse baseres hovedsageligt på empiriske observationer fra interview foretaget med 18 danske tilsynsmyndigheder samt Miljøstyrelsen og PlanMiljø, et konsulentfirma, der deltager i udarbejdelsen af den nye tilsynsvejledning.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2004
VejledereHenning Schroll & Børge Klemmensen