(Forbrug+Fællesskab) x Senmodernitet = Identitet

Martin W Larsen & Rasmus Bebe

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler hvorledes identitetetsdannelsen sker i senmoderniteten. Nærmere bestemt forsøger projektet at undersøge, hvilken rolle forbrug har for ens identitet. Hermed menes der både forbrugets rolle som identitetsskabende i semiotisk forstand, men også hvordan forbruget påvirker de fællesskaber, man deltager i, og som anses som værende medkonstiturende for ens identitet og personlighed. Der er med andre ord tale om en undersøgelse af forbrugets og fællesskabets ændrede betydning, og hvilke konsekvenser dette måtte have. Dette undersøges mere konkret igennem et casestudie af markedsføringsevents, som et eksempel på et senmoderne fællesskab. Dette gøres, da man her ser et forum, hvor både forbrug og fælleskab udgør et samlet hele. I casestudiet vil Alex Honneths anerkendelsesbegreb stå som en normativ vurdering af disse fællesskaber, og dermed hvorledes de påvirker ens identitet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereSøren Juul

Emneord

  • Fællesskab
  • Anerkendelse
  • Forbrug
  • Bauman
  • Maffesoli
  • Identitet
  • Honneth
  • Senmodernitet