Forankring af projekter - Læringsprojekt på MPF

Rikke Buhl, Gitte Jensen, Signe Marie Viborg, Susanne Lillienskjold & Troels Royster Olsen

Studenteropgave: Masterprojekt

Abstrakt

Udfordringen med spredning, implementering og forankring af et projekt er kendt indenfor projektledelse og kan skyldes fx modstand mod forandring, manglende oplevelse af mening for målgruppen, manglende ledelsesopbakning, manglende ressourcer ved overgang til drift osv. Hvilke faktorer kan identificeres som betydningsfulde for forankringen på et partnergymnasium i et centralt styret projekt. Hvordan har de identificerede faktorer haft en konsekvens for forankringen på gymnasiet og hvordan kunne forankringen have været styrket?

UddannelserMaster i Projektledelse og Procesforbedring (MPF), (Masteruddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2014

Emneord

 • Meningsdannelse
 • Etienne Wenger
 • Karl E. Weick
 • innovationsprojekt
 • Praksisfælleskaber
 • Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i region hovedstaden
 • faktorer for forankring
 • deltagelse
 • Projektledelse
 • Innogym
 • Projektroller
 • lokal forankring