Forandringsprocesser i det nationale fællesskab

Bettina Stuhr Lindskow, Lotte Niemann Jørgensen, Maria Samuelsen & Nikoline Preisler Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Forandringsprocesser i det nationale fællesskab Vores projekt handler om hvordan igangværende forandringsprocesser indenfor det nationale fællesskab, kan ses som havende betydning for den nationale sammenhængskraft. For at konkretisere dette, har vi valgt at tage udgangspunkt i en case, der har været meget omdebatteret i medierne siden foråret, nemlig oprettelsen af Københavns Private Gymnasium – et gymnasium, der har til formål at tilbyde et trygt læringsmiljø til alle, men hvor eleverne ind til videre har enten tyrkisk eller kurdisk baggrund. Denne skole er en videreudvikling af privatskolen Hay-skolen, da det er samme medborgergruppe der står bag. Det er elevernes hovedsagelige kurdiske og tyrkiske kultur, der møder stærk kritik fra flere forskere. Det gængse argument lyder, at en sådan gruppering kan medføre segregation frem for integration i det danske samfund. Vi ser derfor nærmere på begge skoler i projektet, da de kan ses som et udtryk for samme behov og derfor ligefrem en mulig tendens. Det er selve behovet for oprettelsen af disse skoler, vi ser som et led i en større forandringsproces i det nationale fællesskab. Vi finder det derfor relevant, at diskutere hvorvidt disse forandringer kan have indflydelse på den nationale sammenhængskraft, der ikke i samme grad som tidligere kan anses som favnende for alle borgerne.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2011
VejledereEbbe Prag