Forandringslederens rolle i en forandringsproces i en uddannelsesinstitution

Daniel Blum

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Argumentet om, at stadig øget kompleksitet i en globaliseret verden medfører organisationsfor-andringer fremføres ofte i forskellige sammenhænge. Såvel private som offentlige organisationer forandres til stadig for at imødegå ønsket om højere effektivitet, billigere produktionsomkostnin-ger, bedre output mv. Forandring bliver muligheden for at fastholde og udvikle en gunstig position i et givent marked eller at bevæge sig ind på ny områder. Uddannelsesområdet er et af de områder hvor der kontinuerligt formuleres et ønske om foran-dring. Indenfor de seneste ti år har vi således i Danmark gennemført flere reformer på rådet f.eks. via ændringer på folkeskoleområdet, gennem gymnasiereform og ved en universitetsreform. Senest ses dette med projektet ”Ny nordisk skole”, samt af den offentlige debat om arbejdstidsaftaler på folkeskole og gymnasieområdet. Erhvervsuddannelsesområdet har ligeledes været i fokus se seneste år, primært af følgende tre årsager: For det første er andelen af elever der vælger en erhvervsuddannelse faldet de seneste år mens antallet af elever i det almene gymnasium stiger, for det andet at manglende antal praktikpladser gør at stadig flere ikke gennemfører en uddannelse og for det tredje at elever på erhvervsuddannelsesområdet generelt synes udfordret i stigende grad fagligt, personligt og socialt, hvorfor frafaldet på erhvervsuddannelserne er alt for højt (Christian Helms Jørgensen, RUC 2011). Ledere indenfor erhvervsuddannelsesområdet arbejder derfor i målrettet med at ændre dette mønster, og dette projekt ser nærmere på den rolle forandringslederen spiller i en given foran-dringsproces for at ændre på overfor beskrevne problemstillinger. Den konkrete case undersøger en gennemført forandringsproces ved den merkantile afdeling (HG Holbæk) på Erhvervsuddannelsescenter Nordvestsjælland (EUC Nordvestsjælland) i Holbæk. Med udgangspunkt i ønsket om en bedre social ramme omring de studerende, har afdelingen indført tæt teamsamarbejde via indførelsen af fire temalinjer der opdeler de studerende i mindre og tæt-tere enheder. Dette projekt har derfor ikke selve projektet i fokus, men derimod forandringslede-rens rolle.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jan. 2013

Emneord

  • Forandringsleder
  • uddannelsesinstitution