Forandringers dybde. En caseundersøgelse af Regionshospitalet Viborg

Maja Stender, Morten Rubæk Christensen & Mads Dornonville de La Cour Bergmann

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne undersøgelse fremlægges en ny model, FOLD-modellen (Forandringer, Omverden, Ledelse og Dybde), der kan anvendes til at anskue følgevirkninger af forandringer i organisationer. Modellen udspringer dels af Leavitt’s Systemmodel og dels af Hildebrandt & Brandi’s model over forandringers dybde. FOLD-modellen indeholder de elementer i organisationer, der berører og berøres ved forandringer. Den er således et værktøj, der kan være med til at skabe klarhed over, hvor i organisationen forandringer kan medføre utilsigtede følgevirkninger. Desuden illustrerer modellen, at jo dybere en forandring griber i en organisation, jo mere uhåndgribeligt bliver det at lede forandringen. FOLD-modellen er udarbejdet på baggrund af to casestudier af forandringer på Regionshospitalet Viborg. Formålet med undersøgelsen er at finde frem til, hvorfor de to forandringer FAME og regionsdannelsen kan skabe utilsigtede følgevirkninger for Regionshospitalet Viborg. Undersøgelsen berører bl.a.: ledelse af forandringer, typer af forandringer, organisation, kultur, fagbureaukrati, Leavitts Systemmodel, Hildebrandt & Brandi.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2009
VejledereHans Beck

Emneord

  • ledelse af forandringer
  • organisation