Forandringer i flexicuritymodellen - en analyse af ti års udvikling

Søren Rasmussen & Nikolaj Lægaard Simonsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten undersøger, hvorledes den danske flexicuritymodel har forandret sig gennem de sidste ti år, og hvilke konsekvenser forandringerne har for samspillet mellem sikkerheden for arbejdstagere på den ene side og det fleksible arbejdsmarked på den anden. Rapporten tager udgangspunkt i baggrunden og formålshensigterne for flexicuritymodellen, som beskrevet af Beskæftigelsesministeriet og i den videnskabelige litteratur. Fokus rettes især mod sikkerhedsdelen af flexicuritymodellen, hvor det konkluderes, at der er sket væsentlige forringelser i særligt indkomstsikkerheden, der skal understøtte borgere ramt af ledighed. Det undersøges i forlængelse heraf, hvordan den oplevede tryghed, som et centralt element i konstruktionen af flexicuritymodellen, har udviklet sig i perioden. Her peges der på en udvikling mod en forringelse af danskernes oplevede tryghed, hvor særligt personer med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden er blevet mindre trygge. Det konkluderes, at balancen mellem fleksibilitet og sikkerhed er blevet forskubbet, da den forringede kompensationsgrad ved arbejdsløshed ikke er imødekommet af eksempelvis bedre jobsikkerhed. Sluttelig konkluderes det, at det på trods af disse ændringer, ikke er tale om fuldstændig brud med den danske udgave af flexicurity, der aldrig har været en fast, afgrænset model, men som løbende har ændret og udviklet sig.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2015
VejledereBent Greve

Emneord

  • arbejdsmarkedspolitik
  • flexicurity
  • dagpenge
  • dagpengereform
  • beskæftigelsespolitik
  • den danske model
  • aktiv arbejdsmarkedspolitik
  • tryghed