Forandring af projektsamarbejdet på Roskilde Universitet: Forventningsafstemning som konkret redskab

Katrine Nygaard Jørgensen, Helene Madsen Danielsen, Ina Solveig Kjær Andersen & Julie Dalsgaard

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

På Roskilde Universitet består halvdelen af Bacheloruddannelsen i projektsamarbejde. Kompetenceprofilen de studerende får med sig, indebærer strukturering af egne læringsprocesser, indgåen i gruppesamarbejde og udarbejdelse af problemorienteret projektarbejde. Projektets fokus ligger på hvordan de studerende lærer at indgå i gruppesamarbejde og hvordan en forventningsafstemning som redskab kan understøtte denne læringsproces. Hertil vil der blive undersøgt hvordan projektsamarbejdet er understøt- tet fra institutionens side. Derefter vil der blive lavet en empirisk undersøgelse af, hvordan en forventningsafstemning, som konkret redskab, kan understøtte projektsamarbejdet. Denne empiri bliver behandlet gennem Knud Illeris’ lærings- og erfaringsbegreb, samt Etienne Wengers begreb om meningsforhandling i fællesskaber. Med et kritisk teoretisk forandringsperspektiv, reflekteres der efterfølgende over delkonklusionerne, i forhold til brugen af forventningsafstemningen som redskab. Dette ender ud med et konkret forslag til en guide til brugen af redskabet. Det konkluderes at projektsamarbejde kan ses som en læ- ringsproces, og at forventningsafstemningen, med aktiv deltagelse fra gruppemedlemmerne, kan understøtte denne proces.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider705
VejledereNina Rus Ingvorsen

Emneord

  • Gruppearbejde
  • Forventningsafstemning
  • Erfaringer
  • Illeris
  • Wenger
  • Kritisk teori
  • Læring
  • Mening