Forandrede politisk-administrative strukturer i Ny Næstved Kommune

Johan Troels Lorentzen, Kasper Nyvold, Mikkel Noah Clausen & Sebastien Tanguy Bigandt

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet behandler de forandrede politisk-administrative strukturer i Ny Næstved Kommune efter sammenlægningen med de fire mindre kommuner; Fuglebjerg, Fladså, Suså og Holmegaard i forbindelse med strukturreformen. Projektets empiriske grundlag er bygget op omkring elleve kvalitative interviews med politikere og embedsmænd i Ny Næstved Kommune. Disse kvalitative data behandles ud fra Peter Bogasons institutionelle netværksanalyse kombinere med Lennart Lundquists organisationsteoretiske model, for igennem de analytiske emner; ’ændringer’, ’forståelse’ og ’processen’ til sidst at lede frem mod, hvordan de forandrede politisk-administrative strukturer kan forstås. Herudover bringes projektets fund ind en forandringsanalyse, repræsenteret ved Torben Beck Jørgensen. Til sidst gives en række anbefalinger til, hvordan Ny Næstved Kommune kan modarbejde nogle af de problematiske tendenser analysen har fundet frem til omkring; manglende tværgående interaktion og kommunikation, de forskellige artede normer omkring det at drive politik samt de divergerende forventninger og forhåbninger til fremtiden.

UddannelserOffentlig Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2007

Emneord

 • Torben Beck Jørgensen
 • Fuglebjerg Kommune
 • Næstved Kommune
 • Ny Næstved Kommune
 • Strukturreformen
 • Lennart Lundquist
 • Forandring
 • Bogasons institutionelle netværksanalys
 • Kommunalreformen
 • Suså Kommune
 • Kommunesammenlægninger
 • Politisk-administrative strukturer
 • Holmegaard Kommune
 • Fladså Kommune