Fonetisk variation i to generationer hos kvindelige talere af moderne RP. Et studie af FACE og GOAT.

Agnieszka Jastrzebska

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Denne sociolingvistisk undersøgelse har til formål at undersøge variationen af FACE og GOAT vokaler med særlig fokus på GOATs tilnærmelse af det fonetisk miljø af FACE i moderne Received Pronunciation (RP).
Fire kvindelige studerende er udvalgt, to født i 1970erne og to født i 1980erne samt der er foretaget sammenligning af FACE og GOAT målinger udført af Alan Cruttenden. En ny metode er blevet udviklet for at kunne systematisk vurderer begyndelsen og slutningen af diftonger. Transskribering, formant målinger og normalisering er udført ved hjælp af tre populære software pakker anvendt af sociofonetikerer.
Analyse viste at to af kvinderne demonstrerede utraditionel bevægelse af GOAT, hvor enten glide og onset eller kun onset bevæger sig mod FACE. En glidende bevægelse af FACE væk fra KIT vokal blev set hos de fleste kvinder.
Sammenligning af Cruttendens resultater illustrerer, at FACE og GOAT hos fire kvinder bevæger sig fonetisk tættere på hinanden hvor GOAT flytter sig central eller frontalt. Der blev ikke fundet tegn på bevægelsesmønstrer for FACE og GOAT for et specifikt fødselsår. Forskning på en større skala anbefales, da resultaterne demonstrerer utraditionelt talemønster i Received Pronunciation.

UddannelserEngelsk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdatofeb. 2017
Antal sider100
VejledereAnne Fabricius

Emneord

  • RP
  • engelsk
  • fonetisk variation
  • FACE
  • GOAT
  • sociolingvistisk
  • diftong
  • vokal
  • KIT
  • begyndelsen og slutningen af diftonger