Folkesundhedsprogrammer i et sundhedsfremmeperspektiv

Sarah Guldbrandt Andersen & Nanna Gorm Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt analyseres styringsmekanismerne, der anvendes i Sund hele livet fra 2002 og Sundhedspakke 2009 samt udviklingen i disse folkesundhedsprogrammer i et sundhedsfremmeperspektiv. Der ligger to paradokser til grund for problemstillingen. Det første paradokset består i en uoverensstemmelse mellem vores forforståelse af regeringens sundhedsforståelse og væksten i regulering g forbud på sundhedsområdet. Det andet paradoks består i endnu en disharmoni, idet vi anser sundhedsfremme som en proces, der sætter individet i stand til at varetage egen sundhed og forbud og regulering som begrænsende for individet. Problemstillingen behandles med en filosofisk hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang. Til analyse af styringsmekanismerne anvendes Signild Vallgårdas operationalisering af Foucaults governmentality begreb. I analysen identificeres appeller til borgernes iboende motivationer og ønsker med henblik på styring af individets selvstyring. I Sundhedspakke 2009 er der særligt fokus på analyse af forbud og regulering. Bjarne Bruun Jensen operationaliserer begreberne målgruppedeltagelse og handleperspektiv, som typisk er ord, der forbindes med sundhedsfremme. Denne operationalisering anvendes til diskussion af sundhedsfremmeperspektivet i folkesundhedsprogrammerne. Yderligere diskuteres det, hvorvidt sundhed er individets eller kollektivets ansvar. Til denne diskussion inddrages en artikel af Reinbacher og Verwolth, der diskuteres i forhold til analysen i projektet. Det konkluderes, at den overvejende styringsmekanisme er appel til borgernes iboende egenskab af ansvar. Derudover er der en vækst i regulering og forbud fra 2002 til 2009. Væksten kan anskues som påtagelse af ansvar fra staten og initiativ til sundhedsfremmende aktiviteter, hvis analyseret i et sundhedsfremmeperspektiv i overensstemmelse Bruun Jensens målgruppedeltagelse og handleperspektiv begreber.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 jun. 2010

Emneord

  • Sundhedsfremme
  • Styringsmekanismer
  • Folkesundhedsprogrammer
  • Forbud