Folkeskolereformen - et studie af styringsparadigmer i forandring

Stinus Landt Lerche, Mette Knoth Sørensen, Louise Heiden Christiansen & Victor Billeschou Brask

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med denne projektrapport undersøges, hvilke styringsparadigmer, der er gældende i samfundet. Dette undersøges på baggrund af folkeskolereformen, som fremsat af SRSF-regeringen i 2012. Styringsparadigmerne bliver operationaliseret som Public Administration, New Public Management og New Public Governance, og disse ses på baggrund af ny-institutionel politisk teori som nogle af de grundlæggende samfundsinstitutioner. Disse bliver undersøgt på baggrund af en kritisk hermeneutisk forståelse og ideologikritik. Metodisk undersøger vi styringsparadigmerne i folkeskolen gennem en dokumentanalyse og en interviewanalyse. Vi vil med dokumentanalysen undersøge, hvordan folkeskolen ønskes styret fra nationalt plan. I vores interviewanalyse tager vi udgangspunkt i interviews foretaget på kommunalt plan og blandt skoleledere, hvor vi undersøger, hvordan styringsparadigmerne afspejles lokalt. Vi kan konkludere, at både Public Administration, New Public Management og New Public Governance indgår i styringen af folkeskolen på nationalt niveau. Vi kommer desuden frem til, at fokus nationalt har skiftet således, at New Public Governance fylder mere i styringen af folkeskolen. På baggrund af interviewanalysen kan vi konkludere, at New Public Management og New Public Governance ikke ses afspejlet lokalt i samme grad som det fremstilles i reformen. Samtidig italesættes Public Administration i højere grad lokalt end nationalt.

UddannelserOffentlig Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2014
VejledereTroels Schultz Larsen

Emneord

  • new public management
  • institutionwe
  • Folkeskolereformen
  • public administration
  • Folkeskole
  • new public governance