Folkeskolereformen 2014 og foreningslivet

Sophia Rouvillain, Sofie Nancy Bay Hansen & Josefine Snejbjerg

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Ved projektet vil vi undersøge folkeskolereformens 2014 påvirkning på foreningslivet. I denne kontekst vil vi kigge på, hvordan udskolingseleverne opfatter situationen, samt om den nye folkeskolereform har begrænset udskolingseleverne muligheder for at være en aktiv del af foreningslivet.
Dette vil vi undersøge gennem fokusgruppeinterview med udskolingselever fra Greve- og Københavns kommune. Analysen tilføres teori om selvet, roller og gensidighed af Goffman, teori om social kapital af Putnam og teori om medborgerskab fra Boje.
Vi fandt frem til, at udskolingseleverne med den nye folkeskolereform er presset af autoriteter (lærer, chefer og forenings trænere/undervisere) og føler mange forpligtelser i deres hverdag, som udskolingseleverne gerne vil leve op til.
Samtidig fandt vi frem til at udskolingseleverne ikke prioriterer foreningslivet højst, men derimod skole, lektier, fritidsjob og venner højere. Det er derfor afgørende for udskolingseleverne deltagelse i foreningslivet, at dette ikke bliver på bekostning af tidligere nævnte højere prioriteringer. Vi har samtidig også udført et semistruktureret- og elite interview med leder af idræt- og fritidssekretariatet i Greve kommune Morten W. Reynhard, som belyste foreningernes indput til udskolingseleverne nu og på længere sigt. Her fandt vi frem til ved hjælp af Putnam og Boje, at frivillighedsprincippet går tabt, hvis eleverne kun er en del af foreningslivet gennem projekt Den åbne skole og ikke det frivillige foreningsliv uden for skolens rammer. Samtidig kunne vi belyse, at de sociale netværk er vigtige for udskolingselevernes dannelse af medborgerskab.

I en senere diskussion belyses, hvilke medborgerskabskompetencer man medtager fra henholdsvis projekt Den åbne skole og det frivillige foreningsliv. Hertil anvender vi to forståelser af begrebet medborgerskab af Boje: Den juridiske opfattelse og den social solidariske opfattelse. Udskolingseleverne får gennem projekt Den åbne skole medtager flest kompetencer fra den juridiske opfattelse samt, at eleverne gennem det frivillige foreningsliv medtager flest kompetencer fra den social solidariske opfattelse. Det vil sige, at udskolingseleverne medtager medborgerskabskompetencer fra begge institutioner (projekt Den åbne skole og foreningslivet). Diskussionens resultater viste, at begge opfattelser er vigtigt for udskolingselevernes dannelse af medborgerskab.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider62
VejledereJanus Mortensen

Emneord

 • Folkeskolereform
 • Foreningsliv
 • Erving Goffman
 • Robert D. Putnam
 • Thomas P Boje
 • Medborgerskab
 • Civilsamfund
 • Social kapital
 • Udskolingselever
 • Selvet
 • Roller
 • Gensidighed
 • Sociale netværk
 • Frivillighedsprincip
 • Mangfoldighed