Folkeskolen på rette kurs? - en kritisk diskursanalyse

Jan Stokbro & Søren Bræstrup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Indeværende projektrapport omhandler regeringens serviceeftersyn af folkeskolen med lærerprofessionens bidrag til dette kvalitetsløft som omdrejningspunkt. Vi analyserer Danmarks Lærerforenings rapport ”Folkeskolen til debat – brug lærerne” og rapporten fra regeringens nedsatte Rejsehold ”Fremtidens folkeskole – Èn af verdens bedste”. Vi anvender Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse til at besvare, hvorledes rapporterne konstruerer lærerprofessionens udvikling i forbindelse med udviklingen af folkeskolen. Vi identificerer tre temaer Lærerprofessionens status anno 2010, styring og forskningsbaseret kvalitetsløft som analytiske nedslagspunkter i rapporternes diskursive konstruktioner. Vi konkluderer, at Danmarks Lærerforening konstruerer en praksislogisk forståelse med kontekstsensitiv udvikling i praksis. Rejseholdet konstruerer derimod kvalitetsløftet som sammenkoblingen af styring og forskningsbaseret viden. Rejseholdets anbefalinger ligger dermed ikke op til en dialogisk udviklingsproces med lærerprofessionen. Afslutningsvis reflekterer vi over erkendelsespotentialet i vores arbejde med Faircloughs kritiske diskursanalyse.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato15 dec. 2010
VejledereKim Rasmussen

Emneord

  • Kritisk diskursanalyse
  • Folkeskolen
  • Rejseholdet
  • Danmarks Lærerforening