Fodlænkeordningen

Deniz Demir, Cihan Yurdakul & Sezgin Ôcal

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Fodlænkeordningen Denne opgave handler om fodlænkeordningen i Danmark med fokus på anerkendelse. Opgaven tager udgangspunkt i, hvordan individet både forholder sig- og har det med ordningen. Dette bliver sammenlignet med kriminalforsorgens udtalelser om ordningen. Samtidig vil vi se på de økonomiske lettelser regeringen opnår igennem denne ordning, som indikere en samfundsøkonomisk interesse. Dette er gjort med flere teorier, som er valgt efter nøje undersøgelser. Vi har i vores arbejdstid været ude hos kriminalforsorgen for at interviewe to anonyme individer samt Rikke Andersen der arbejder for kriminalforsorgen. Vi har valgt at interviewe to personer, som har oplevet fodlænkeordningen for at få belyst vores problemstillinger samtidig med, hvor vi sammenligner deres udtalelser med Rikke Andersens udtalelser. Anklet System This assignment is about the anklet system in Denmark with focus on recognition. The assignment is based on how individuals both relate and feel about the scheme. This is compared with the probations services opinions on the scheme. At the same time we will look at the economic incentives the government obtains through this scheme, which indicates an economic interest. This is done with several theories that are selected after careful investigations. We have in our working hours been visiting the probation service to interview two anonymous individuals, and Rikke Andersen, who works for the probation service. We chose to interview two people who have experienced the anklet system in order to clarify our questions while we compare their opinions with Rikke Andersen’s opinions.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2012
VejledereNanna Kamp Frellsen

Emneord

  • Hermeneutik
  • Fodlænker