Flygtningestrømmen i EU

Cecilie Christensen, Martin Hellsten, Jonas Nordstjerne & Isabella Jøhnke

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne opgave omhandler EU og den flygtningekrise EU står overfor grundet den store flygtningestrøm til de europæiske grænser. Dette har medført store problemer for medlemslandene i EU, som nu står overfor store udfordringer, specielt økonomiske, i håndteringen af disse flygtninge, hvorfor landene nu efterspørger en fælles politisk løsning i EU. I vores opgave har vi undersøgt hvor EU ikke er i stand til at handle som en samlet enhed for at imødekomme en fælles politisk indsats på asylområdet. I vores forsøg på at besvare dette spørgsmål har vi foretaget os et casestudie af flere mindre cases indenfor det afgrænsede område af det asylpolitiske område i EU. Set ud fra dette har vi valgt at opdele vores analyse i to hoveddele: en analyse af samarbejdsprocesser og mekanismer indenfor EU’s struktur, som forhindrer at der kan skabes en fælles politisk løsning og en analyse af implementeringsprocesserne i EU. I sidste del af analysen vil vi kigge på implementeringen af allerede vedtagne strategier på det asylpolitiske område, for at undersøge om disse virker efter hensigten. Som eksempler på dette vil vi lave en analyse af Dublinforordningen, Frontex og kvotefordelingen af 160.000 flygtninge. Vores analyse er baseret på vores forudsatte hypotese om, at EU’s medlemsstater prioriterer nationale politiske interesser højere end fælles politiske interesser i EU, og at dette faktum derfor ligger til grund for, at der i EU ikke kan skabes fælles politiske løsninger på det asylpolitiske område. Denne hypotese er baseret på vores valg af teori – Liberal Intergovernmentalisme udviklet af Andrew Moravcsik – som også udgør grundlaget og den strukturelle ramme for vores analyse. På baggrund af vores analyse kan vi konkludere, at EU ikke er i stand til at handle som en samlet enhed for at imødekomme en fælles politisk indsats på asylområdet, fordi medlemslandene på dette område prioriterer egne nationale interesser over fælles interesser i EU. Dette sker på baggrund af en øget EU-skepsis i og udenfor EU, som skaber grobund for stadig flere forbehold og parallelaftaler for medlemslandene, som samtidig mindsker sandsynligheden for at skabe fælles politiske aftaler blandt alle 28 medlemslande, der kan løse komplicerede problemer på det asylpolitiske område. Derfor ser medlemslandene EU som en arena, hvor man hovedsagligt kun er interesseret i at indgå i samarbejder, som gavner medlemsstaten mere end det koster på det nationale plan, og at de på denne baggrund derfor ikke formår at skabe fælles politiske aftaler på asylområdet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2016
VejledereGorm Rye Olsen

Emneord

  • EU
  • flygtningestrøm