Flygtningenævnet efter Udlændingepakken (2002): Følgerne for den gode asylsagsbehandling||The Refugee Board after Udlændingepakken (2002)

Benjamin Schwarz, Karen Elise Hansen, Kenneth Tønnes Hansen, Christian Casper Hofma, Morten Anders Heltoft & Louise Nøhr

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vores projekt tager udgangspunkt i Udlændingepakken (2002) og undersøger hvorledes denne har indflydelse på sagsbehandlingen i Flygtningenævnet og deraf, hvilke følger den skaber for asylansøgerens retslige behandling deri. Dette gør vi ud fra et kritisk teoretisk opstillet normativt begrebsapparat om hvordan sagsbehandlingen bør fungere. Vi ser på de internationale konventioner samt kritik og argumenter i forbindelse med vedtagelsen af pakken. Vi undersøger da Udlændingepakkens placering i forhold til henholdsvis de internationale konventioner og Danmarks nationale interesser samt hvordan Flygtningenævnet og dennes praksis efter lovændringen afspejler nævnets funktion som et `system´ i forhold til Habermas’ system og livsverden. Vi diskuterer ligeledes Udlændingepakkens følger for asylansøgeren ud fra Honneths anerkendelsesteori. Our project revolves around ”Udlændingepakken (2002)” and examines how it influences the case handling in the Refugee Board and from this how it effects the juridicial treatment of the asylum applicants. We will do this from a critic theoretical normative terminology concerning how the case handling should function. We examine the international conventions plus the critique and argumentation in connection to the passing of the law. We then examine “Udlændingepakkens” placement in proportion to the international conventions and Denmarks national interests and also how the Refugee Board and its practice after the passing of the law reflects the boards function as a `system´ in connection to Habermas’ lifeworld and system theory. We discuss how “Udlændingepakken” effects the recognition of the asylum applicants as well.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jan. 2010
VejledereAnnette Bilfeldt

Emneord

  • Asylansøgere
  • Asylpolitik
  • Udlændingepakken
  • Asyl
  • Flygtningenævnet